Garanti og Returnering

Garanti

Tivoli Audio produserer sine produkter i henhold til svært høye standarder, og vi stoler på at produktene våre yter som forventet. I samsvar med dette garanterer vi produktene mot produksjonsfeil i materiale og utførelse overfor den opprinnelige eieren i en periode av 2 år fra opprinnelig kjøpsdato. 

Denne garantien gjelder ikke skade forårsaket av feilinstallering, defekt hjelpeutstyr, modifikasjoner, uautoriserte reparasjoner, skade eller tap under forsendelse, feilaktig bruk, ulykker, feil spenning/strøm, lynnedslag eller andre uvanlige naturfenomener, normal slitasje, bruk i næringsøyemed eller kjøp fra ikke-godkjente forhandlere.  

Ved garantiservice kan det kreves bevis på at enheten er kjøpt fra en godkjent forhandler innenfor garantiperioden. Hvis service blir nødvendig, må du IKKE returnere produktet uten først å kontakte din forhandler eller Tivoli Audio. Garantien kan ikke overføres til andre. Tivoli Audio vil ikke betale for tidsspille, besvær, tap av mulighet til å bruke produktet eller skade som forårsakes av produktet. 

Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, og det kan også hende at du har andre rettigheter, noe som varierer fra land til land. Noen land tillater ikke begrensninger i stilltiende garantier eller fraskrivelse av ansvar for følgeskader, og det kan derfor hende at nevnte begrensninger ikke gjelder for deg.

Bytte & Retur

Hvis du mot formodning skulle oppleve problemer med ett av våre produkter, ber vi deg kontakte oss direkte på: 800 15 855 eller send oss en epost til: mail@tivoliaudio.no . Sørg for å ha artikkelnummeret, beskrivelsen av problemet og serienummeret for hånden.

Basert på vår egen vurdering vil vi reparere produktet eller erstatte det med et nytt. Likeledes, hvis du ønsker å returnere produktet for å få det tilbakebetalt, må du gjøre dette innen 30 dager fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Kontakt oss gratis på 800 15 855 og opplys om bestillingsnummeret slik at vi kan gi deg instruks og returadresse som kreves for å kunne behandle returen på en effektiv måte. Du må selv bære fraktkostnadene knyttet til returen. For at du skal unngå ekstra kostnader, må alle returer og byttevarer leveres i opprinnelig emballasje og produkteske, og alt opprinnelig tilbehør må følge med, noe som eventuelt kan omfatte strømadaptere, strømledninger, fjernkontroll, antenne, tilkoblingskabler, brosjyrer/kort og veiledninger.

I tilfelle vi går over på en tilbakebetaling, gjøres dette innen to uker etter at vi har mottatt din retur og vil som regel vises på en av de to neste kontoutskriftene til kortet du brukte til å utføre den opprinnelige betalingen med.