Art Technical Support

 

ART FAQ

Cube/Orb er pakket med 12 volt DC strømforsyning. Enheten kan også drives med en ekstra gjenoppladbar batteripakke (selges separat).

Appen støtter Spotify, Deezer, Tidal og TuneIn. Andre musikktjenester er fortsatt tilgjengelige for bruk, men via Bluetooth og Bluetooth over WiFi-funksjonen. Se avsnittet Bluetooth over WiFi i onlinehåndboken for mer informasjon.

Et fulladet batteri kan spille i opptil 10 timer, på 50 % volum.

Tivoli Audio Wireless App finner du både på iOS App Store og Google Play Store.

Du kan bruke Tuneln radioservice i Tivoli App. Du kan bruke enhver radioapp på enheten og koble til høyttaleren via Bluetooth. Du kan også bruke vår ConX til å streame radio fra det originale Tivoli Audio-produktet eller ethvert annet audioprodukt med en radio. Se hurtigoppsettsveiledningen eller onlinehåndboken for ConX for mer informasjon om dette alternativet.

Vi anbefaler rengjøring av trefinishen med en tørr klut. Stoffet kan rengjøres med en klesrulle.

Du kan spille musikk på Cube/Orb ved å streame musikk over WiFi via Tivoli App, pare til Cube/Orb via Bluetooth, eller bruke AUX-inngangen på baksiden av enheten. Se hurtigoppsettsveiledningen eller onlinehåndboken for mer informasjon.

Ja, men styrken til WiFi-signalet og streamingevnene kan variere avhengig av antall enheter som bruker nettverket.

Ja! Når alle ønskede Cubes/Orbs har blitt riktig satt opp på WiFi-nettverket, vil høyttalerne være tilgjengelig for deg for tilkobling. Disse valgte systemene vil være en del av en gruppe som du kan spille musikk til samtidig. Se hurtigoppsettsveiledningen og onlinehåndboken for mer informasjon.

På dette tidspunkt er Tivoli Audio App kun optimalisert for bruk med telefon og nettbrett. Men dette kan endre seg i fremtiden. Du kan fortsatt koblet til via Bluetooth eller ved bruk av AUX-porten.

Ja! Ved bruk av nye ConX kan du gjøre ethvert Tivoli Audio-produkt til en WiFi-høyttaler. Den kan deretter kobles trådløst til Cure/Orb-systemet.

Ja! Du kan ha så mange kilder som du har høyttalere. Hver gruppe kan spille en annen kilde hvis du ønsker det.

Du trenger en grunnleggende bredbåndstilkobling tilkoblet til en 2,4 GHz-kompatibel ruter / trådløst tilgangspunkt. Dette er det vanlige oppsettet i mange hjem. Cube/Orb støtter ikke 5 GHz rutere / trådløse tilgangspunkter på dette tidspunkt.

ART Troubleshooting

Utfør en fabrikktilbakestilling. Hold knappene Setup og Party Mode på høyttaleren nede samtidig i 3 sekunder. LED vil bli rød.  Trykk på On/Off-knappen. Høyttaleren har nå blitt gjenopprettet til fabrikkstandardinnstillinger. Hvis den fortsatt ikke reagerer, fjern strømkilden (enten batteri eller adapter) og koble til strømkilden igjen.

Se til at ditt trådløse tilgangspunkte(Wireless Access Point) eller den trådløse ruteren er slått på og tilkoblet internett. Verifiser at WiFi-båndet er stilt på standarden 2,4 GHz. ART-systemet støtter ikke 5 GHz. Sørg for at enheten er koblet til det trådløse nettverket. Lukk Tivoli Audio App og åpne appen på nytt.  Du skal være i stand til å se det trådløse nettverket nå.

Se til at LED-en bak på høyttaleren lyser kontinuerlig grønt. Slå av enheten ved å holde ned på/av-knappen på baksiden av enheten inntil LED-en blir rød, trykk deretter på på/av-knappen igjen for å slå på høyttaleren. Start appen på nytt, og når LED-en på høyttaleren igjen lyser kontinuerlig grønt, se etter høyttaleren igjen i vinduet "Play New".  Hvis den grønne LED-en blinker, se Feilsøking tips nr. 1 eller 2.

Ikke noe problem!  Sett din Orb på Bluetooth-modus. Par medieenheten via Bluetooth til ønsket Orb. Hvis du ønsker å høre musikk på mer enn én høyttaler, bruk Bluetooth over WiFi-funksjonen.

Se til at du bruker en Spotify Premium-konto. For mer informasjon se Spotify Connect-veiledningen som medfølger høyttaleren eller besøk Spotify.com. Hvis du bruker en Spotify Premium-konto, se til at høyttaleren er koblet til det trådløse nettverket, eller start Spotify App på nytt.

Åpne Spotify App-en.  Mens du spiller en sang, klikk nederst i appen der det står "Tilgjengelige enheter". Velg navnet på masterhøyttaleren for Tivoli Orb Group og lyden vil byttes til Tivoli-systemet. Se Spotify Connect-veiledningen som medfølger høyttaleren for mer informasjon, samt Orb Quick Setup Guide og onlineveiledningen.

Høyttaleren er i Bluetooth-paringsmodus. Se Bluetooth-paringsanvisninger enten i Quick Setup Guide eller onlineveiledningen.

Høyttaleren har ikke blitt satt opp for et trådløst nettverk og er i oppsettsmodus. Se oppsettsveiledninger enten i Quick Setup Guide eller onlineveiledningen.

Høyttaleren har vanskeligheter med å koble til et nettverk den tidligere har blitt satt opp for. Kontrollér for å sikre at nettverket fortsatt er aktivt. Hvis nettverket fortsatt er aktivt, prøv å slå av høyttaleren og slå den på igjen. Hvis dette ikke hjelper, utfør en fabrikktilbakestilling (hold nede knappene Setup og Party Mode i 3 sekunder) og gjenta oppsettsprosessen for høyttaleren.

For å kontrollere balansen, åpne Tivoli App, velg Group og deretter Høyttalere. Velg høyttaleren/høyttalerne du bruker. Hvis du bruker kun én høyttaler, verifiser at høyttaleren er stilt på Stereo. Hvis du bruker to høyttalere, bekreft at volumnivåene er de samme og at de begge er satt på Stereo eller Left/Right hvis du lytter til dem som et stereopar. Hvis du bruker mer enn to høyttalere, se til at alle venstre og høyre høyttalere er satt opp i par (for eksempel skal du ikke ha 2 venstre og 1 høyre).

Øk volumet på din Orb ved bruk av volumknappene + og - som befinner seg på baksiden av enheten.  Du kan også kontrollere volumet på Tivoli App-en. Kontroller deretter medievolumet på telefonen. Se til at den er slått på og prøv å øke volumet. Sørg for at ingen ting berører toppen av din Orb på det berøringssensitive området som kan sette systemet på pause. Sett på pause og deretter spill lydkilden din, da det trådløse nettverket kan ha hatt problemer som påvirker alle enhetene.

Tech videos

Hvordan kobler du til dine ART høyttalere?

 

Slik spiller du musikk gjennom dine ART høyttalere

 
Kontakt oss
Har du et spørsmål?
Ring vårt kundeserviceteam for personlig service på 800 15 855 eller send oss en e-post på mail@tivoliaudio.no.

Skap den perfekte lydopplevelsen